Novinky Cestování Legendy Obyvatelé Magie Náboženství Cestopisy Kronika Tvůrce

Avenia

Poutníci

návątěvnost


Portály

©korpanův web Zrzavý Trpaslík Fantasy svět Orberis - fantasy vąeobecně Wilwarin - svět vašich snů


Avenia > Kroniky > První svazek

Kronika - svazek první

Časová osa

Historie světa

Z dávnověku neexistují žádné písemné záznamy, pouze báje a legendy. Stvořením Avenie začala Doba Hojnosti. Obživa byla snadná a prvolidé se měli dobře. Postupně obsadili všechna příznivá místa v Avenii. Pak ale přišlo Veklé Oteplení a mnoho řek vyschlo. Začala Doba Strádání. Mnoho sídel bylo opuštěno. Sucho však bylo zanedbatelné s novým nebezpečím - z jihu přilétli draci. Svým ohnivým dechem pálili lesy a živli se zvěří, prvolidmi a jejich dobytkem. V Době Draků málem rod prvolidí vymřel. Schovali se na těch nejnepřístupnějších místech, a vyčkávali. Draky z Avenie vyhnal až Duhový válečník. Zbývající prvolidé, zoceleni dlouhým strádáním dali základ jednotlivým rasám Avenie. Během Doby Obnovy osídlili i místa dříve nedostupná.

Počátky organizované civilizace však položili až Zakladatelé, jež vybudovali první město - Velké Město na březích Temného jezera a tím odstartovali éru Prvověku. Po Avenii vznikala malá království a zase zanikaly. Na znamení svobody, proti dřívějšímu útlaku draků se ona doba nazývá Dobou Svobody. V tom čase již někteří učenci měli ponětí o magii a ostatní tím velmi udivovali. Založením Magické University začala Doba Magie. Kouzelníci formovali tvář společnosti více než kdokoli jiný a kouzelné předměty začaly pronikat do běžného života. Bohatství Velkého Města ale už dlouho přitahovalo zraky chudých severních národů. V horách severu se utvořilo vojsko a pochodovalo na Velké Město. Prvním střetem s jižními národy na úpatí Středohor začíná Doba krve. Bohatší jižní národy vypravily všechny své oddíly na ochranu Města, které bylo symbolem svobody a civilizace. Obléhání trvalo mnoho týdnů a nakonec Město padlo. Vojska jižních byla rozprášena a Velké Město lehlo popelem.

Zlá doba, která následovala po dobytí města se nazývá Mezivěk. Jižní národy byly zotročeny a obchod s otroky se stal velmi oblíbenou záležitostí mocných. Doba Otroků však neskončila zrušením otroctví. Postarala se o to příroda - v Avenii vypukla strašlivá epidemie moru. Černá smrt neušetřila jediné místo na zemi a trvalo celou Dobu Úpadku, než nemoc ztratila na síle. Všechny rasy byly opět na pokraji vyhynutí.

Druhověk začal nenápadně. Skupina, jež se byla poté nazvána jako Objevitelé, odhalila trosky Velkého Města a posupně se postarala o jeho obnovu. Spustila se Doba Expanze. Obyvatelé Avenie opouštěli své skrýše, kde se po generace schovávali před morem a obsazovala ruiny měst a hradů. Velké Město povstalo ze svého popela a stalo se hlavním městem neuvěřitelné Velkoříše, která se rozléhala od moře západního k východnímu. Ani tak však nestačila císařům rozloha říše, a začali vypalovat lesy elfů na jihozápadě. Ti si to nenechali líbit a vyhlášením první lidsko-elfské války začíná Doba Nejistoty. Kruté vraždění bylo ukončeno drtivou porážkou elfů a podepsáním míru. Odstartovala Doba Lidí, kdy ostatní rasy byly diskriminovány a utlačovány. Velkoříše dosáhla svého největšího rozmachu. Elfové drželi svoje malá území na Favijském poloostrově a v okolí Kamenných vrchů. Popravením elfského krále na Malorském náměstí vypukla druhá lidsko-elfská válka a doba Nepokoje. Odveta elfů byla strašlivá a rozlehlá, nejednotná Velkoříše se rozpadla na menší celky, aby byla převálcována hněvem elfů a dalších utlačovaných ras. Velkolepá a nenáviděná Velkoříše padla a začalo zlaté období, Doba Králů. Čest byla uznávanou hodnotou a vznikaly velké knihovny. Začaly se tvořit zárodky současných států a od Elfie se odtrhla Favie a Olwenie. Byla to však velká zemědělská a hospodářská krize, která zapřičinila rozpad velkách království a druhý pád Města.

S Dobou Bídy nastává útlum civilizace, Druhý Mezivěk. V zemědělství se nedařilo, šířila se korupce a krádeže. Na cestách už nebylo bezpečno. Lapkové rabovali bezbranné a neorganizované zbytky království. Přítel, s nímž jste jednoho dne pili u společného stolu vám v noci bodl nůž do zad. Bylo to pak, v Době Bohů, kdy se zubožení a chudí obyvatelé Avenie obrátili k víře. Ze starých svitků se poučili o Abunovi, o Permalonu a o duších hor. Náboženství se šířilo a sjednocovalo obyvatele Avenie.

Oproti Druhověku, Třetivěk začal s náležitou slávou. Sjednotitelé pod společnou vírou znovu vybudovali Malor, Velké Město. I když pak víra přestala být podmínkou, scelila rány v mnoha říších. Začala Doba Obrození. Vznikly státy tak, jak jsou známy dnes. Malor po dlouhých dohodách a debatách zůstal městským státem s vlastní administrativou. Touha po poznání druhověku vedla k objevování starých událostí, svitků a památek. Zrak Avenianů se ale upřel dál, za oceán. Objevem Ilo-Meuzu začala současná éra, Doba Objevů. Dále byla objevena Hlubina a očekává se objev neznámé země na východě. Zatím se historikové nedohodli na závažné události, která by posuluna historii dále, a tak současnost znamená 3. století Doby Objevů.
Avenia je fantasy svět plný magie a dobrodružství. Můžete ho použít také pro drd (dračí doupě). Fantasy legendy. Magie, mapy, a dokonce i online hra - Avenia Feudal. Staňte se králi Avenie! kontakt: avenia@centrum.cz. Avenia 2007-2008 (C) by Avenio
(drd a dračí doupě jsou ochranné známky společnosti Altar) -optimalizováno pro prohlížeče Opera a Firefox-

created by Jan Kolmaš (www.orbispictus.wz.cz) (www.avenia.wz.cz) (www.zavlast.wz.cz) (www.gkiv.wz.cz) (Depot.wz.cz)